Derecho y Criminologíaguías para una docencia universitaria con perspectiva de género

  1. María Concepción Torres Díaz

Publisher: Universidad de Alicante / Universitat d'Alacant

ISBN: 978-84-09-27559-5

Year of publication: 2021

Type: Book

Abstract

La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de coneixement com en el de la recerca. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per redibuixar els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic que tradicionalment s’han articulat sota premisses, esbiaixades quant al gènere, de neutralitat, objectivitat i imparcialitat.