Observatori de la
Producció Científica

Aquesta plataforma dona accés als resultats de l’activitat investigadora (publicacions científiques, patents, tesis dirigides, etc.) desenvolupats en la Universitat d’Alacant.

Té com a objectius principals visibilitzar, difondre i analitzar la producció científica de la nostra institució, donar suport a tota la comunitat universitària i afavorir la comunicació científica.